IMS certifikát

xxx>IMS certifikát

POLITIKA IMS

Záměrem firmy je poskytovat technické služby v oblasti požární ochrany s výrazným důrazem na jakost všech prací, ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci za současného plnění právních a jiných požadavků vztahující se k činnostem firmy. K tomu účelu vybudovat firmu s technickým vybavením odpovídajícím požadavkům a doporučením výrobců požární techniky. Služby poskytovat na takové úrovni, která uspokojí i nejnáročnější zákazníky, udržovat si pozici významného dodavatele služeb požární ochrany v Olomouckém kraji.

Vedení firmy vědomo si své odpovědnosti za kvalitu dodávaných služeb, tvorbu životního prostředí, vytváření bezpečných a zdravých pracovních podmínek pro své zaměstnance a jejich neustálé zlepšování, včetně prevence znečišťování vyhlašuje a vyhlašuje tuto politiku integrovaného systému – dle ČSN EN ISO 9001, ČSN OHSAS 18001 a ČSN EN ISO 14001:

  • Plnit všechny požadavky našich zákazníků v požadované jakosti a termínech. Seznamovat pravidelně zákazníky s novinkami v naší nabídce.
  • Pravidelnými kontrolami prováděných činností, analýzami dosažených výsledků a vyvozováním správných závěrů neustále rozvíjet a zlepšovat integrovaný management systém a řízení firmy.
  • Zvyšovat úroveň kvalifikační struktury našich zaměstnanců prostřednictvím školení a osvojování nových technologií.
  • Předcházet vadám při realizaci služeb včasným odhalováním možných příčin jejich vzniku ve všech fázích poskytování služby a zabránit vzniku opakovaných vad.
  • Trvale zlepšovat pracovní prostředí a snižovat namáhavost práce zejména proti předcházení pracovním úrazům, za současné minimalizace bezpečnostních rizik,
  • Motivovat pracovníky i obchodní partnery k aktivnímu přístupu a k dodržování zásad ochrany životního prostředí, trvale minimalizovat negativní dopady naší činnosti na životní prostředí.

Tohoto záměru chce vedení dosáhnout osobní angažovaností a aktivitou všech zaměstnanců při průběžném zlepšování efektivnosti zavedeného integrovaného management systému (IMS).

Snahou firmy je zmírnit rizika významných environmentálních a bezpečnostních aspektů. Tyto jsou pravidelně vyhlašovány a jsou stanovována opatření k jejich eliminaci.

cert1 cert2 cert3

Potřebujete více informací?

Vyplňte následující formulář

Jméno a přijmení: *
Telefon:
E-mail: *
Požadované informace: *
Opište kód: * captcha


*) Povinná položka

Titulní strana | Nabídka služeb | IMS certifikát | Historie společnosti | Kontakty společnosti | Zásady zpracování osobních údajů | Zajímavé odkazy | Facebook

© Copyright 2009 - Kvapilík - Požární ochrana - Vyšehoří 69, 78901 Zábreh, Tel./Fax (+420) 583 238 866, Mobil: (+420)603 494 254, E-mail:   

Tvorba www stránek © Winternet