KoordinátorBOZP na staveništi

Provádíme

Výkon koordinátora BOZP

Koordinaci účastníků stavby

Monitoring pracovních rizik

Ostatní činnosti koordinátora

Koordinátor BOZP | Hasící přístroje Kvapilík

Dohlédneme na koordinaci  BOZP na stavbách

Poskytujeme vám odborné služby koordinátora BOZP na staveništi. Úkolem koordinátora BOZP je vzájemná koordinace všech účastníků výstavby s cílem eliminace potenciálních rizik související s výstavbou. Aktivně vyhledáváme a monitorujeme pracovní rizika zhotovitelů staveb a informujeme zhotovitele o možnostech dopadu cizích rizik na jejich činnost. 

V rámci výkonu koordinátora BOZP minimalizujeme ohrožení zdraví třetích osob. Například ve vztahu k veřejnosti pohybující se v blízkosti stavby. Disponujeme odbornou způsobilostí pro výkon práce koordinátora BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb. 

Činnost koordinátora BOZP je stanovena v § 15  zákona č. 309/2006 Sb.  Koordinátor BOZP není osobou odborně způsobilou v prevenci rizik zhotovitelůnenahrazuje výkon specialisty na BOZP zhotovitele stavby. Povinnost zajistit koordinátora BOZP má zadavatel stavby, kterým může být i investor stavby. Koordinaci BOZP nikdy nesmí provádět hlavní zhotovitel stavby. 

Koordinátor BOZP | Hasící přístroje Kvapilík

Kdy máte povinnost povolat  koordinátora BOZP?

Povinnost povolání koordinátora BOZP pro zadavatele (investora) stavby vyplývá ze zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při prácinařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Stručný výčet povinného jmenování koordinátora BOZP uvádíme v bodech. 

Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. pro práci se zvýšeným rizikem

Koordinátor BOZP | Hasící přístroje Kvapilík

Splňte zákonné povinnosti při výstavbě v rámci koordinace BOZP. Ozvěte se nám a objednejte si koordinátora BOZP. Sídlíme v obci Vyšehoří v okrese Šumperk. Výkon činností obvykle provádíme v okolí měst Olomouc, Šumperk, Zábřeh a v celém Olomouckém kraji.

Koordinátor BOZP | Hasící přístroje Kvapilík

Postup realizace

1.

Kontaktování

Zavolejte nám a sdělte nám
vaše přání.

2.

Konzultace

Pomůžeme vám s výběrem vybavení a služeb.

3.

Objednávka

Společně uzavřeme objednávku na služby či dodání vybavení.

4.

Realizace

Provedeme expedici zboží a realizaci služeb.