Požární ochranaa bezpečnost práce

Komplexní poradenství v oblasti PO a BOZP. Zpracování kompletní dokumentace PO a BOZP, konzultace, školení. Svěřte agendu BOZP a PO profesionálům.

Získáte certifikáty o školení

Přijedeme za vámi do firmy

Poskytneme praktické rady

Seznámíme vás s předpisy

Poskytneme vám komplexní služby

Požární ochrana a bezpečnost práce | Hasící přístroje Kvapilík

Školení požární ochrany  a BOZP

Odborně proškolíme vaše zaměstnance

Poskytneme vám komplexní služby v oblastech požární ochrany (PO) a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP). Provádíme odbornou přípravu zaměstnanců a školení požární ochrany a BOZP.

Dále vám také poskytneme odborné poradenství v oblastech určování počtu a druhů hasicích přístrojů, stanovení preventivních kontrol provozuschopnosti a v dalších oblastech požární ochrany.

Součástí našich služeb jsou analýzy požárních rizik, odborné zpracování technických zprávdokumentace požární ochrany.

Provádíme

Požární ochrana a bezpečnost práce | Hasící přístroje Kvapilík

Přijedeme za vámi

Odborná školení zaměstnanců z předpisů požární ochrany a bezpečnosti práce realizujeme přímo ve vaší firmě. Sídlíme v obci Vyšehoří v okrese Šumperk. Školení BOZP a PO realizujeme v celém Olomouckém kraji a v širokém okolí.

Nejčastěji školíme ve městech Olomouc, Šumperk, Zábřeh a Moravská Třebová. Po domluvě za vámi přijedeme i na vzdálenější místa.

Požární ochrana a bezpečnost práce | Hasící přístroje Kvapilík

Využijte také naše další služby, mezi které patří koordinace BOZP na staveništi, kontrola hasicích přístrojůkontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení (PBZ). Jako dodavatelem výzbroje pro hasiče vám poskytujeme širokou nabídku profesionální hasičské výzbroje a výstroje.

Požární ochrana a bezpečnost práce | Hasící přístroje Kvapilík

Postup realizace

1.

Kontaktování

Zavolejte nám a sdělte nám
vaše přání.

2.

Konzultace

Pomůžeme vám s výběrem vybavení a služeb.

3.

Objednávka

Společně uzavřeme objednávku na služby či dodání vybavení.

4.

Realizace

Provedeme expedici zboží a realizaci služeb.