Požární ucpávky

xxx>Nabídka služeb>Požární ucpávky

Požární ucpávky se požívají v obytných budovách, průmyslových halách, atd. Požární odolnost definuje norma ČSN 13501 – 2, která stanovuje, že prostupy rozvodů instalací požárně dělicími konstrukcemi musí být utěsněny ucpávkami tak, aby se zamezilo šíření požáru po daných rozvodech a musí vykazovat mezní stav celistvosti E a limitních hodnot na neohřívaném povrchu konstrukce I.

Každá požárně dělící konstrukce, má-li plnit svoji funkci, musí být správně upravena pro prostup vedení různých médií z jednoho požárního úseku do druhého. Jedná se o prostupy kabeláží, trubek kovových i plastových apod. a různých spár.
Prostupy kabelových lávek, jednotlivých kabelů a trubek (jedno s jakým médiem) se utěsňují podle toho jak velký je otvor a co vlastně zdí prochází, zda je materiál trubek hořlavý či nikoliv a v neposlední řadě z čeho je požární zeď zhotovená, případně jaký je rozměr spár.
K utěsnění se používají atestovaná výrobky renomovaných firem s garantovanou požární odolností. Tato odolnost je garantována, pokud instalaci ucpávek provedl zaškolený pracovník s certifikátem, vystaveným výrobcem ucpávky. To znamená, že je zde předpoklad správné instalace a dodržení technologických postupů.
Ucpávky jsou různé druhy tmelů, pěn a zdících materiálů, nátěrů a napěňovacích pásků a manžet.
Nejčastěji používané požární ucpávky naší firmou jsou ucpávky firmy PROMAT a HILTI.


Vzhledem ktomu, že se jedná o zařízení k zamezení šíření požáru – dle §2, odstavce 4, písmene f, Vyhlášky 246/2001 Sb. a podléhá pravidelných ročním kontrolám dle výše uvedeného předpisu, provádíme i pravidelné kontroly požárních ucpávek a prostupů a jejich opravy v případě poškození. 

1296157059_kombinovana_ucpavka_04

Požární ucpávky se používají především do všech prostupů a spár v budovách a stavebních komplexech, jimiž by se mohl šířit oheň a kouř. Při použití ucpávky dojde k maximálnímu zamezení šíření ohně, kouře a možné vzniklé škody se omezí na minimum.

Využití systému ucpávky :

  • kabelové trasy - trvalé ucpávky

  • kabelové trasy - jednoduchá dodatečná kabeláž

  • stavební spáry

  • hořlavé trubky

  • nehořlavé trubky

  • samostatné kabely a kabelové svazky

Potřebujete více informací?

Vyplňte následující formulář

Jméno a přijmení: *
Telefon:
E-mail: *
Požadované informace: *
Opište kód: * captcha


*) Povinná položka

Titulní strana | Nabídka služeb | IMS certifikát | Historie společnosti | Kontakty společnosti | Zásady zpracování osobních údajů | Zajímavé odkazy | Facebook

© Copyright 2009 - Kvapilík - Požární ochrana - Vyšehoří 69, 78901 Zábreh, Tel./Fax (+420) 583 238 866, Mobil: (+420)603 494 254, E-mail:   

Tvorba www stránek © Winternet